Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 224

Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida
Paajala = Örnevik egendom i Jorois, Södra Savolax
Paakarla = Bagarla bostadsområde i Åbo, Egentliga Finland
Paattinen = Patis (pa:tis) 1) stadsdel i Åbo, Egentliga Finland, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Paavalinkylä = Påvalsby by i Pernå (Lovisa stad), Nyland
Paimio = Pemar (pe:mar) stad i Egentliga Finland
Paimionjoki = Pemarån å i Pemar, Egentliga Finland
Paimionselkä (Peimari) = Pemarfjärden (Pemarn) fjärd mellan Pargas, Egentliga Finland och Karuna (Sagu kommun), Egentliga Finland
Paippinen = Paipis by i Sibbo, Nyland
Pajamäki = Smedjebacka del av Sockenbacka i Helsingfors, Nyland
Pakankylä = Back by i Sideby (Kristinestads stad)
Pakankylä = Backby del av Rödskog i Esbo, Nyland
Pakila = Backböle by i Mörskom, Nyland
Pakila = Baggböle stadsdel i Helsingfors, Nyland, se Västra Baggböle och Östra Baggböle
Pakinainen = Pakinais by i Rimito (Nådendals stad), Egentliga Finland
Pakka = Backa by i Ylihärmä (Kauhava stad), Södra Österbotten
Pakkala = Backas stadsdel i Vanda, Nyland
Pakkalanrinne = Backasbrinken del av Backas i Vanda, Nyland
Palikainen = Palikais egendom i Somero, Egentliga Finland
Paljakka = Paljak (pall-) gårdsgrupp i Komossa i Oravais (Vörå kommun), Österbotten
Palkkinen = Balkis by i Lokalax (Nystads stad), Egentliga Finland
Paloheinä = Svedängen del av Domarby i Helsingfors, Nyland
Palonummi = Brännmalmen bostadsområde i Sjundeå, Nyland
Palosaari = Brändö del av Vasa, Österbotten
Palosuo = Brännkärr by i Sagu, Egentliga Finland
Paltamo = Paldamo kommun i Kajanaland
Pampyöli = Bamböle by i Veckelax (Fredrikshamns stad), Kymmenedalen
Panimonmäki = Bryggeribacken bostadsområde i Lovisa, Nyland
Papinsaari = Prästholm stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Pappilanmalmi = Prästgårdsmalm stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Pappilanmäki = Prästgårdsbacken by i Borgå, Nyland
Pappilanmäki = Prästgårdsbacken bostadsområde i Vasa, Österbotten
Pappilanpelto = Prästgårdsåkern stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Parainen = Pargas (parr-) 1) stad i Egentliga Finland, 2) centralort i Pargas stad
Paraistenportti = Pargas port sund med småbåtshamn i Pargas, Egentliga Finland
Parkkala = Barkala (bark-) by i Tenala (Raseborgs stad), Nyland
Pasila = Fredriksberg (-bä'rj) tidigare namn på järnvägsstation i Helsingfors, Nyland, se Böle
Pasila = Böle stadsdel i Helsingfors, Nyland
Pastuskeri = Bastuskär holme i Luvia, Satakunta
Pastuskeri = Bastuskär by i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), Satakunta
Patainen = Paddais by i Sagu, Egentliga Finland
Patola = Dammen del av Åggelby i Helsingfors, Nyland
Patterinhaka = Batterihagen bostadsområde i Åbo, Egentliga Finland
Pauni = Paunis by i Lojo, Nyland
Pedersören kunta = Pedersöre kommun i Österbotten
Peippola = Pepot (pe:påt) by och bostadsområde i Borgå, Nyland
Pekinkylä = Bäckby by i Lappträsk, Nyland
Pellinki = Pellinge by i Borgå, Nyland, se Lillpellinge och Storpellinge
Peltola = Åkers by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Peninkarit = Mjölö pennor grund utanför Helsingfors, Nyland
Peninkylä = Åback by i Lappfjärd (Kristinestads stad)
Perhonjoki = Perho å å som utmynnar i Karleby, Mellersta Österbotten
Perinki = Sperrings del av Esbogård i Esbo, Nyland
Perkiö = Nybolandet del av Vandadalen i Vanda, Nyland
Perkkaa = Bergans del av Alberga i Esbo, Nyland
Pernaja = Pernå (pä:rnå) 1) del av Lovisa stad, 2) tidigare kommun i Nyland
Pernajanlahti = Pernåviken vik i Pernå (Lovisa stad), Nyland, se Lillpernåviken
Perniö = Bjärnå (bjä:rn-) 1) del av Salo stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Perniönjoki = Bjärnå å å i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Pertteli = S:t Bertils 1) del av Salo stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Perttula = Bertby by i Nurmijärvi, Nyland
Perusmäki = Grundbacka stadsdel i Esbo, Nyland
Perämeri = Bottenviken havet norr om Kvarken i Bottniska viken
Petolahti = Petalax (peta-) 1) del av Malax kommun, 2) by i Petalax (Malax kommun), Österbotten, 3) tidigare kommun i Österbotten
Petterinmäki = Pettersbacka by i Vörå
Pettilä = Karlberg by och egendom i Uskela i Salo, Egentliga Finland
Pielinen = Pielisjärvi sjö i Norra Karelen
Pielisjoki = Pielis älv älv i Norra Karelen
Pieni Lehtisaari = Lilla Lövö ö vid Sommaröarna i Esbo, Nyland, se Stora Lövö
Pieni Pernajanlahti = Lillpernåviken vik i Borgå, Nyland
Pietari = Peterskär skär i Luvia, Satakunta
Pietarila = Peders stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Pietarsaari = Jakobstad stad i Österbotten
Pihlajamäki = Rönnbacka del av Malm i Helsingfors, Nyland
Pihlajaniemi = Rönnudden stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Pihlajarinne = Rönnebacka bostadsområde i Träskända i Esbo, Nyland
Pihlajasaari = Rönnskär holmar utanför Helsingfors, Nyland
Pihlajisto = Rönninge del av Malm i Helsingfors, Nyland
Piikkiö = Pikis (pi:kis) 1) del av S:t Karins stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Piirlahti = Pirlax (pi:r-) by i Borgå, Nyland
Piispala = Biskopsnäs by i Lojo, Nyland
Piispankylä = Biskopsböle stadsdel i Vanda, Nyland
Piispankylä = Biskopsböle by i Kyrkslätt, Nyland
Piispanmäki = Biskopsbacken gårdsgrupp i Palo i Karleby, Mellersta Österbotten
Piispansilta = Biskopsbro del av Mattby i Esbo, Nyland
Pikiruukki = Beckbruket bostadsområde i Gamlakarleby (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Pikisaari = Beckholmen stadsdel och halvö i Åbo, Egentliga Finland
Pikkala = Pickala by och egendom i Sjundeå, Nyland
Pikkalanjoki = Pickalaån å i Sjundeå, Nyland
Pikkalanlahti = Pickalaviken vik mellan Sjundeå, Nyland och Kyrkslätt, Nyland
Pikku Huopalahti = Lilla Hoplaxviken vik i Helsingfors, Nyland
Pikku Huopalahti = Lillhoplax bostadsområde i Helsingfors, Nyland
Pikku Kuivasaari = Mjölöknekten skär utanför Helsingfors, Nyland
Pikku Mustasaari = Lilla Östersvartö ö i Helsingfors, Nyland
Pikku-Musta = Lilla Östersvartö ö i Helsingfors, Nyland
Pikku-Pukki = Lilla Bocken skär vid Åbo, Egentliga Finland
Pikku-Tervo = Lilltervo (-tärrvå) ö och by i Pargas, Egentliga Finland
Pilvijärvi = Molnträsk sjö och friluftsområde i Sibbo, Nyland
Pilvilampi = Molnträsket sjö och rekreationsområde i Vasa, Österbotten
Pinjainen = Billnäs bruksort i Pojo (Raseborgs stad), Nyland
Piolahti = Pjelax (pje:-) by i Närpes
Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida