Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 224

Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida
Pirkanmaa = Birkaland landskap
Pirkkala = Birkala (birkala) kommun i Birkaland
Pirkkala = Birkala by i Harjavalta, Satakunta
Pirkkinäinen = Birknäs by i Kumo, Satakunta
Pirkkola = Britas del av Åggelby i Helsingfors, Nyland
Pirskeri = Birsskär holme i Kelviå (Karleby stad)
Pirskeri = Birsskär holme i Luvia, Satakunta
Pirtnuora = Pörtnor (-når) by i Pyttis, Kymmenedalen
Pirttikylä = Pörtom (pörtåm) 1) del av Malax kommun, 2) del av Närpes stad, 3) by i Pörtom (Närpes stad), Österbotten, 4) tidigare kommun i Österbotten
Pirttisaari = Pörtö ö i Borgå, Nyland
Pisa = Bisa del av Ladusved i Esbo, Nyland
Pitkäjärvi = Långsjö egendom i Somero, Egentliga Finland
Pitkäkoski = Långforsen fors med vattenreningsverk i Vanda, Nyland
Pitkälahti = Långvik by i Karislojo (Lojo stad), Nyland
Pitkämäki = Långbacka stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Pitkärivi = Långratan (-ratan) skär utanför Helsingfors, Nyland
Pitkäsalmi = Långvattnet sund vid Åbo, Egentliga Finland
Pitkäsilta = Långa bron bro i Helsingfors, Nyland
Pitkäviiri = Långviran ö i Pyttis, Kymmenedalen
Pitäjänmäki = Sockenbacka stadsdel i Helsingfors, Nyland
Pleikilä = Bleknäs by i Gustavs, Egentliga Finland
Pohja = Pojo (po:jo) 1) del av Raseborgs stad, 2) tidigare kommun i Nyland
Pohjankartano = Pojo gård by och egendom i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Pohjankuru = Skuru by och hamn i Pojo (Raseborgs stad), Nyland
Pohjanlahti = Bottniska viken havet väster om Finland
Pohjanlahti = Pojoviken (po:jovi:'ken) vik i Pojo (Raseborgs stad), Nyland
Pohjanmaa = Österbotten landskap
Pohjanpitäjänlahti = Pojoviken (po:jovi:'ken) vik i Pojo (Raseborgs stad), Nyland
Pohjapää = Norrstan del av Kristinestad
Pohjoinen Kaupunginselkä = Norra Stadsfjärden fjärd i Vasa, Österbotten
Pohjois-Haaga = Norra Haga del av Haga i Helsingfors, Nyland
Pohjois-Karjala = Norra Karelen (-karé:len) landskap
Pohjois-Pasila = Norra Böle del av Böle i Helsingfors, Nyland
Pohjois-Pohjanmaa = Norra Österbotten landskap
Pohjois-Savo = Norra Savolax (-savå-) landskap
Pohjois-Tapiola = Norra Hagalund (-lúnd) stadsdel i Esbo, Nyland, se Hagalund
Pohjois-Vartsala = Vartsala Norrby by i Gustavs, Egentliga Finland
Pohjoislahti = Norrfjärden vik i Kristinestad
Pohjoisnummi = Norrmalm stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Pohjoissatama = Norra hamnen hamn i Helsingfors, Nyland
Pohjola = Norrstan stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Poitsila = Norsby by i Veckelax (Fredrikshamns stad), Kymmenedalen
Pomarkku = Påmark (på:-) 1) kommun i Satakunta, 2) by i Påmark, Satakunta
Pookinmaa = Lökö (lö:k-) holme med båk i Pyhämaa i Nystad, Egentliga Finland
Pooskeri = Bogaskär (båga-) egendom i Sastmola, Satakunta
Porasenjoki = Påras å å som utmynnar i Kronoby, Österbotten, se Kronoby å
Pori = Björneborg (-bå'rj) stad i Satakunta
Porkkala = Porkala (pårkala) by i Kyrkslätt, Nyland
Porkkalanniemi = Porkala udd udde i Kyrkslätt, Nyland
Porkkalanselkä = Porkalafjärden fjärd mellan Kyrkslätt, Nyland och Ingå, Nyland
Porlammi = Porlom (pårrlåm) by i Lappträsk, Nyland
Pormestarinluodot = Borgmästargrunden grupp av skär utanför Helsingfors, Nyland
Pormestarinsaari = Borgmästargrundet delområde i Alholmen i Jakobstad, Österbotten
Pornainen = Borgnäs kommun i Nyland
Poroluoto = Renö (re:n-) ö i Kelviå (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Porttipuisto = Portparken del av Fastböle i Vanda, Nyland
Porvarinlahti = Borgarstrandsviken vik i Helsingfors, Nyland
Porvoo = Borgå (bårrgå) stad i Nyland
Porvoon maalaiskunta = Borgå landskommun 1) tidigare kommun i Borgå stad
Porvoonjoki = Borgå å å som utmynnar i Borgå, Nyland
Porvoonväylä = Borgåleden utfartsled österut mot Borgå från Helsingfors, Nyland
Potila = Bådde by i Laihela, Österbotten
Preiskeri = Bredskär holme i Luvia, Satakunta
Preitilä = Breidilä by i Uskela i Salo, Egentliga Finland
Preitti = Breitsböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Preiviiki = Bredvik by och bostadsområde i Björneborg, Satakunta
Preiviikinlahti = Bredviksfjärden havsvik i Björneborg, Satakunta
Prinkkala = Brinkhall (-háll) egendom i Kakskerta i Åbo, Egentliga Finland
Provani = Broända by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Prunkkala = Brunkala by i Aura, Egentliga Finland
Puistola = Parkstad del av Storskog i Helsingfors, Nyland
Puistomäki = Parkbacken stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Pukaro = Pockar by i Lappträsk, Nyland
Pukaron kartano = Pockar gård egendom i Lappträsk, Nyland
Pukinjärvi = Infjärden sjö och bostadsområde i Vasa, Österbotten
Pukinmäki = Bocksbacka stadsdel i Helsingfors, Nyland
Pukkila = Buckila egendom i Pikis (S:t Karins stad), Egentliga Finland
Pukkila = Buckila kommun i Nyland
Pukpyöli = Pukböle by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Punavuori = Rödbergen stadsdel i Helsingfors, Nyland
Puntainen = Pundars gårdsgrupp i Korsholm, Österbotten
Puolanka = Puolango kommun i Kajanaland
Puolarmetsä = Bolarskog (bó:lar-) del av Ladusved och Olars i Esbo, Nyland
Puontila = Bondböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Puontpyölinjärvi = Frankböleträsket sjö i Tenala (Raseborgs stad), Nyland
Puopyöli = Boböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Puore = Boda by i Gustavs, Egentliga Finland
Puotila = Botby gård del av Botby i Helsingfors, Nyland
Puotinharju = Botbyhöjden del av Botby i Helsingfors, Nyland
Purmonjoki = Purmo å å i Pedersöre, Österbotten
Purokylä = Bäckby by i Esse (Pedersöre kommun), Österbotten
Purola = Bobäck bostadsområde i Vasa, Österbotten
Purola = Svartbäck by i Pyttis, Kymmenedalen
Purolan Koukkusaari = Svartbäck Krokö ö i Pyttis
Puromäki = Bäckbacka bostadsområde i Borgå, Nyland
Puroniitty = Bäckängen del av Ultuna i Helsingfors, Nyland
Puskamarkki = Påskmark by i Tjöck (Kristinestads stad)
Pussila = Bussila egendom i Pikis (S:t Karins stad), Egentliga Finland
Puupakka = Bobacka egendom i Hauho (Tavastehus stad), Egentliga Tavastland
Puustellinmäki = Boställsbacken del av Alberga i Esbo, Nyland
Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida