Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 92

Raahe = Brahestad (brá:he-) stad i Norra Österbotten
Raala = Råskog by i Nurmijärvi, Nyland
Raappavuoret = Skrapbergen berg i Varistorna och Myrbacka i Vanda, Nyland
Raasepori = Raseborg (-bå'rj) stad i Nyland
Raasila = Rasböle (ra:s-) del av Bastvik i Esbo, Nyland
Raippaluodonselkä = Replotfjärden fjärd i Korsholm, Österbotten
Raippaluoto = Replot (repplåt) 1) del av Korsholms kommun, 2) by i Replot (Korsholms kommun), Österbotten, 3) tidigare kommun i Österbotten
Raisio = Reso (re:so) stad i Egentliga Finland
Raivio = Rödjan bostadsområde i Sjundeå, Nyland
Raivio = Rödjan stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Rajakari = Notgrund fyrgrund utanför Åbo, Egentliga Finland
Rajakoski = Råfors del av Ripuby i Vanda, Nyland
Rajakylä = Råby stadsdel i Vanda, Nyland
Rajalahti = Rölax (rö:-) by i Sagu, Egentliga Finland
Rajasilta = Råbro del av Lappböle i Vanda, Nyland
Rajatorppa = Råtorp del av Friherrs i Vanda, Nyland
Ramsio = Ramsö (rams-) del av Putsaari i Nystad, Egentliga Finland
Rankki = Rankö holme i Kymmene (Kotka stad), Kymmenedalen
Rantakylä = Strandkroken gårdsgrupp i Kristinestad
Rantsila = Frantsila 1) del av Siikalatva kommun, 2) tidigare kommun i Norra Österbotten
Rastaala = Trastmossen del av Dalsvik i Esbo, Nyland
Rastaspuisto = Trastparken del av Karabacka i Esbo, Nyland
Rastila = Rastböle del av Nordsjö, friluftsområde och campingplats i Helsingfors, Nyland
Ratsula = Ryttarböle by i Sagu, Egentliga Finland
Rauhala = Fredsby bostadsområde i Lovisa, Nyland
Rauma = Raumo (raomå) stad i Satakunta
Raumala = Strömsböle by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Raumanmeri = Raumosjön del av Bottenhavet
Rautakari = Järngrund grund inom Åbo, Egentliga Finland
Rautatientori = Järnvägstorget torg i Helsingfors, Nyland
Ravani = Ragvaldsby by i Ulvsby, Satakunta
Reimarla = Reimars del av Sockenbacka i Helsingfors, Nyland
Reitkalli = Bredskall by i Veckelax (Fredrikshamns stad), Kymmenedalen
Rekipelto = Rejpelt by i Vörå, Österbotten
Rekola = Räckhals stadsdel i Vanda, Nyland
Rekolan kartano = Räckhalsgården gård i Asola i Vanda, Nyland
Rekolanmäki = Räckhalsbacken del av Asola i Vanda, Nyland
Rekolanoja = Räckhalsbäcken bäck i Asola i Vanda, Nyland
Relanderinmatala = Relanders grund grund vid Raumo, Satakunta
Reposaari = Räfsö ö och by i Björneborg, Satakunta
Revonlahti = Revolax (revå-) 1) del av Siikajoki kommun, 2) tidigare kommun i Norra Österbotten
Rihkamatori = Krämartorget torg i Borgå
Rihtniemi = Verknäs udde i Pyhäranta, Egentliga Finland
Riilahti = Rilax (ri:laks) by och egendom i Bromarv (Raseborgs stad), Nyland
Riimala = Rimal (ri:mal) by i Solf (Korsholms kommun), Österbotten
Riipilä = Ripuby (ripo-) stadsdel i Vanda, Nyland
Riippi = Rip by i Östermark, Södra Österbotten
Riispyy = Risby by i Sastmola, Satakunta
Rikaniemi = Rikarnäs by i Sagu, Egentliga Finland
Rinnekoti = Rinnehemmet del av och vårdhem i Lakisto i Esbo, Nyland
Ristiina = Kristina (-ti':na) 1) del av S:t Michels stad, 2) tidigare kommun i Södra Savolax
Ristikari = Korsgrundet stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Ristinkylä = Korsnäs by i Vemo, Egentliga Finland
Ristinummi = Korsnäståget bostadsområde i Vasa, Österbotten
Ritaala = Riddarla by i Storkyro, Österbotten
Roihupelto = Kasåkern industriområde i och del av Botby i Helsingfors, Nyland
Roihuvuori = Kasberget berg i och del av Hertonäs i Helsingfors, Nyland
Rouhiala = Södervik egendom i Rantasalmi, Södra Savolax
Ruissaari = Rågö by i Lokalax i Nystad, Egentliga Finland
Ruissalo = Runsala (runsala) stadsdel och ö med naturpark i Åbo, Egentliga Finland
Rumpila = Drombom (dråmbåm) by i Liljendal (Lovisa stad), Nyland
Runosmäki = Runosbacken stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Ruoholahti = Gräsviken del av stadsdelen Västra hamnen och vik i Helsingfors, Nyland
Ruokolahti = Ruokolax kommun i Södra Karelen
Ruona = Runa gård by och egendom i Sagu, Egentliga Finland
Ruoni = Strömma by i Gustavs, Egentliga Finland
Ruosniemi = Rosnäs del av Björneborg, Satakunta
Ruotsalainen = Ruotsalais ö i Rimito (Nådendals stad), Egentliga Finland
Ruotsinkylä = Svenskby by i Strömfors (Lovisa stad), Nyland
Ruotsinkylä = Klemetskog by i Tusby, Nyland
Ruotsinkylän kartano = Johannisberg (-bä'rj) egendom i Tusby, Nyland
Ruotsinpyhtää = Strömfors (strö'm-) 1) del av Lovisa stad, 2) tidigare kommun i Nyland
Ruotsinsalmi = Svensksund (-súnd) sund i Kymmene (Kotka stad), Kymmenedalen
Ruskeasanta = Rödsand stadsdel i Vanda, Nyland
Ruskeasuo = Brunakärr (-tjärr) stadsdel i Helsingfors, Nyland
Ruskola = Ruskulla by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Rusokallio = Brunaberget höjd i Haxböle i Vanda, Nyland
Rutumi = Rudom (ru:dåm) by i Lappträsk, Nyland
Ruukinranta = Bruksstranden del av Bredvik i Esbo, Nyland
Ruusasholma = Rosasholmen stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Ruusulehto = Rosenlund bostadsområde i Jakobstad, Österbotten
Rymättylä = Rimito (rimitå) 1) del av Nådendals stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Rysäkari = Rysskär holme utanför Helsingfors, Nyland
Rytimäki = Rytibacken (ryti-) bostadsområde i Karleby, Mellersta Österbotten
Ryöväskeri = Rövarskär skär i Luvia, Satakunta
Rännälä = Grännäs by i Vederlax, Kymmenedalen
Rännänen = Grännäs by i Vederlax, Kymmenedalen
Räyrinki = Röringe by i Vetil, Mellersta Österbotten
Räätälinsaari = Skräddargrund holme i Vasa, Österbotten
Röykasjärvi = Röukasträsket sjö i Vörå, Österbotten och Oravais (Vörå kommun), Österbotten
Röykäsjärvi = Röukasträsket sjö i Vörå, Österbotten och Oravais (Vörå kommun), Österbotten
Röylä = Rödskog stadsdel i Esbo, Nyland