Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 132

Föregående sida «    1 2    » Nästa sida
Taalintehdas = Dalsbruk (-brú:k) centralort i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun), Egentliga Finland
Taamarla = Domarby by i Finby (Salo stad), Egentliga Finland
Taasianjoki = Tessjöån å i Lappträsk, Nyland och Strömfors (Lovisa stad), Nyland
Taavetti = Davidstad centralort i Luumäki, Södra Karelen
Taavila = Dåvits (då:vits) del av Mankans i Esbo, Nyland
Taavinkylä = Dåvitsby (då:vits-) del av Mankans i Esbo
Tahvonlahti = Stansvik (stans-) vik och del av Degerö i Helsingfors, Nyland
Taivallahti = Edesviken vik i Helsingfors, Nyland
Taivaskallio = Himmelsberget berg och bostadsområde i Kottby i Helsingfors, Nyland
Taivassalo = Tövsala (tö:v-) kommun i Egentliga Finland
Taka-Töölö = Bortre Tölö stadsdel i Helsingfors, Nyland
Takamaa = Rabbelugn (-lúngn) egendom i Anjalankoski (Kouvola stad), Kymmenedalen
Takkula = Tackskog del av Vällskog i Esbo, Nyland
Tali = Dal by i Sagu, Egentliga Finland
Talinranta = Talistranden del av Munksnäs i Helsingfors, Nyland
Tallaa = Tallnäs by i Karislojo (Lojo stad), Nyland
Talma = Tallmo bostadsområde, slalombacke och golfbana i norra Mårtensby i Sibbo, Nyland
Talonpojan Teijo = Bondtykö (-ty:kö) by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Talosaari = Husö stadsdel och by i Helsingfors, Nyland
Tammaluoto = Märaskrinet (mära-) skär utanför Helsingfors, Nyland
Tamminiemi = Eknäs by i Borgå, Nyland
Tamminiemi = Ekudden villa i Helsingfors, Nyland
Tammio = Stamö holme i Veckelax (Fredrikshamns stad), Kymmenedalen
Tammisaari = Ekenäs 1) centralort i Raseborgs stad, 2) tidigare kommun i Nyland
Tammisalo = Tammelund (-lúnd) stadsdel i Helsingfors, Nyland
Tammisto = Rosendal (ro:sen-) stadsdel i Vanda, Nyland
Tampere = Tammerfors (-få'rs) stad i Birkaland
Tamppi = Dampbacka egendom i Askola, Nyland
Tankokari = Stånggrund grund i Gustavs, Egentliga Finland
Tanskala = Danskulla by i Sagu, Egentliga Finland
Tanskarla = Danskarby by i Kyrkslätt, Nyland
Tapanila = Mosabacka (måsa-) del av Staffansby i Helsingfors, Nyland
Tapaninkylä = Staffansby stadsdel i Helsingfors, Nyland
Tapaninniemi = Staffansnäs stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Tapaninvainio = Staffansslätten del av Staffansby i Helsingfors, Nyland
Tapiola = Hagalund (-lúnd) stadsdel i Esbo, Nyland, se Norra Hagalund
Tapola = Stappåker by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Tapulikaupunki = Stapelstaden del av Skomakarböle i Helsingfors, Nyland
Tarkkinen = Tarkis by i Borgå, Nyland
Tarmola = Östermalm del av Borgå, Nyland
Tasankola = Slättböle by i Sagu, Egentliga Finland
Tattariharju = Tattaråsen del av Malm i Helsingfors, Nyland
Tattarimalmi = Tattarmalmen område i Borgå, Nyland
Tattarisuo = Tattarmossen del av Storskog i Helsingfors, Nyland
Taularuukki = Tunderbruket bostadsområde i Karleby, Mellersta Österbotten
Taurila = Staversby by i Korsholm, Österbotten
Teerijärvi = Terjärv (tärr-) 1) centralort i och del av Kronoby kommun, 2) tidigare kommun i Österbotten
Teeriniemi = Orrnäs bostadsområde i Vasa, Österbotten
Teijo = Tykö (ty:kö) by och bruk i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Teili = Delet fjärd mellan Vårdö, Åland och Kumlinge, Åland
Teininki = Steninge by och egendom i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Teissala = Teisala by i Borgå, Nyland
Tenhola = Tenala (te:n-) 1) del av Raseborgs stad, 2) tidigare kommun i Nyland
Teno = Tana älv (ta:na-) älv i Lappland
Tenojoki = Tana älv (ta:na-) älv i Lappland
Tervaholma = Tjäruholmen (tjäru-) bostadsområde i Karleby, Mellersta Österbotten
Tesjoki = Tessjöån å i Lappträsk, Nyland och Strömfors (Lovisa stad), Nyland
Tesjoki = Tessjö by i Strömfors (Lovisa stad), Nyland
Teuva = Östermark kommun i Södra Österbotten
Teuvanjoki = Tjöck å å i Tjöck (Kristinestads stad)
Tiikarla = Dikarböle (di:kar-) by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Tiilihaka = Tegelhagen stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Tiilitehtaanmäki = Tegelbruksbacken naturområde i Kristinestad
Tiilää = Stigsböle by i Askola, Nyland
Tiiskeri = Digskär skär med fyr utanför Lovisa, Nyland
Tiistilä = Distby (disst-) del av Mattby i Esbo, Nyland
Tikkurila = Dickursby stadsdel i Vanda, Nyland
Tillinmäki = Tillisbacken del av Bastvik i Esbo, Nyland
Timari = Timböle (timm-) by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Tiukanjoki = Tjöck å å i Tjöck (Kristinestads stad)
Tiukka = Tjöck 1) del av Kristinestads stad, 2) tidigare kommun i Österbotten
Tl. Koski = Koskis (kåss-) kommun i Egentliga Finland
Toijainen = Toijais stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Toisvesi = Andra sjön småbåtshamn och område med fritidshus i Nykarleby, Österbotten
Tolkinkylä = Tolkby del av Övitsböle i Vanda, Nyland
Tolkinmetsä = Tolkskogen del av Övitsböle i Vanda, Nyland
Tolkkinen = Tolkis (tålkis) fabriksort och bostadsområde i Borgå, Nyland
Tollinmäki = Fredriksgård egendom i Gustav Adolfs, Päijänne-Tavastland
Tolsa = Tolls by, bostadsområde och järnvägsstation i Kyrkslätt, Nyland
Tontunmäki = Tomtekulla del av Ängskulla i Esbo, Nyland
Topparinmäki = Topparbacken industriområde i Karleby, Mellersta Österbotten
Torikorttelit = Torgkvarteren innergårdar kring Senatstorget i Helsingfors, Nyland
Torkinmäki = Storkisbacken (stårkis-) del av Gamlakarleby (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Torkkelinmäki = Torkelsbacken del av Berghäll i Helsingfors, Nyland
Torlahti = Torlax egendom i Kaland (Nystads stad)
Tornio = Torneå (tå:rneå) stad i Lappland, se Nedertorneå och Övertorneå
Tornionjoki = Torne älv älv i Lappland
Tornivuori = Tornberget berg i Grankulla, Nyland
Torpparinmäki = Torparbacken del av Tessjö i Strömfors (Lovisa stad), Nyland
Torpparinmäki = Torparbacken del av Domarby i Helsingfors, Nyland
Toukari = Torbonäs by i Björneborg, Satakunta
Toukola = Majstad stadsdel i Helsingfors, Nyland
Treksilä = Drägsby (drägs-) by och egendom i Borgå, Nyland
Trolssi = Trolls gårdsgrupp i Sastmola, Satakunta
Trullevi = Trullön halvö i Karleby, Mellersta Österbotten
Tukkisaari = Stockholmen holme i Jakobstad, Österbotten
Tullimäki = Tullbacken del av Gamlakarleby (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Tulliniemi = Tulludden udde i Hangö, Nyland
Tullisaari = Turholm del av Degerö i Helsingfors, Nyland
Tunkkari = Dunkars bydel i Vetil, Mellersta Österbotten
Föregående sida «    1 2    » Nästa sida