Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 3

Bollstad by i Sjundeå Bollstad på kartan
Bollstad by i Ingå Bollstad på kartan
Bollstad by i Pojo (Raseborgs stad)