Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 6

Gumböle by i Östersundom i Helsingfors Gumböle på kartan
Gumböle stadsdel och egendom i Esbo Gumböle på kartan
Gumböle by i Ingå Gumböle på kartan
Gumböle träsk träsk i Sottungsby i Vanda Gumböle träsk på kartan
Gumböleberget berg i Tenala (Raseborgs stad) Gumböleberget på kartan
Gumböleån å i Gumböle och Esbogård i Esbo, fi. Gumbölenjoki Gumböleån på kartan