Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 9

Gunnars stadsdel i Esbo, fi. Kunnarla Gunnars på kartan
Gunnars by i Lojo, fi. Kunnarla
Gunnarsby by i Kyrkslätt Gunnarsby på kartan
Gunnarsby by i Sund Gunnarsby på kartan
Gunnarskulla by i Kyrkslätt Gunnarskulla på kartan
Gunnarsnäs by i Pargas Gunnarsnäs på kartan
Gunnarsstrand bostadsområde i Hangö, fi. Gunnarinranta Gunnarsstrand på kartan
Gunnarsten skärgrupp i Brändö Gunnarsten på kartan
Gunnarsören skär utanför Hangö