Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 2

Joddböle by med kraftverk och hamn i Ingå Joddböle på kartan
Joddböle by i Karis (Raseborgs stad)