Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 4

Kalvholmen bostadsområde i Karleby, fi. Vasikkasaari
Kalvholmen del av Norra Jungsund i Korsholm
Kalvholmen gårdsgrupp i Oravais (Vörå kommun) Kalvholmen på kartan
Kalvholmen bydel i Södra Vallgrund i Replot (Korsholms kommun)