Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 1

Kiminge älv (tji:-) älv i Norra Österbotten, fi. Kiiminkijoki