Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 1

Haneberg (föråldrat) by och egendom i Juva, Södra Savolax, fi. Koikkala