Svenska ortnamn i Finland
Andby by i Sjundeå, fi. Annila Andby på kartan