Svenska ortnamn i Finland
Antby by och bostadsområde i Lovisa, fi. Antinkylä Antby på kartan