Svenska ortnamn i Finland
Asmundila (föråldrat) by i Teisko i Tammerfors, fi. Asuntila