Svenska ortnamn i Finland
Brudsund by i Maxmo (Vörå kommun)