Svenska ortnamn i Finland
Brändö del av Vasa, fi. Palosaari Brändö på kartan

info: Observera att man i Vasa talar om att något finns i Brändö medan man i Helsingfors säger att något finns på Brändö.