Svenska ortnamn i Finland
Erstan (e:r- el. ärstan) fjärd utanför Åbo, fi. Airisto