Svenska ortnamn i Finland
Geta (je:ta) kommun på Åland, se Västergeta och Östergeta Geta på kartan