Svenska ortnamn i Finland
Hagalund (-lúnd) stadsdel i Esbo, fi. Tapiola, se Norra Hagalund Hagalund på kartan