Svenska ortnamn i Finland
Kervo (tjärrvå) stad i Nyland, fi. Kerava, se Ytterkervo och Överkervo Kervo på kartan