Svenska ortnamn i Finland
Kovjoki (kå:v-) by i Nykarleby Kovjoki på kartan