Svenska ortnamn i Finland

info: Består av Söderlammala och Norrlammala.