Svenska ortnamn i Finland
Liljendal (li'll-) 1) del av Lovisa stad, 2) tidigare kommun i Nyland Liljendal på kartan

info: Liljendal var fram till årsskiftet 2009/2010 en självständig kommun; sedan 1.1.2010 en del av Lovisa stad.