Svenska ortnamn i Finland
Lillklyndan holme i Brändö Lillklyndan på kartan