Svenska ortnamn i Finland
Lilltötar (-tö:tar) by i Lojo, fi. Vähä-Teutari, se Yttertötar Lilltötar på kartan

info: Kallas även Yttertötar.