Svenska ortnamn i Finland
Lojo (lo:jo) stad i Nyland, fi. Lohja Lojo på kartan

info: Lojo stad består sedan 1997 av Lojo kommun och Lojo stad, samt från 1.1.2013 av Karislojo kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun. De orter som i denna förteckning lokaliseras till Lojo avser orter som omfattades av Lojo stad före sammanslutningen 2013.