Svenska ortnamn i Finland
Norra Haga del av Haga i Helsingfors, fi. Pohjois-Haaga Norra Haga på kartan