Svenska ortnamn i Finland
Nuckars (föråldrat) by i Nurmijärvi, Nyland, fi. Nukari