Svenska ortnamn i Finland
Solstrand bostadsområde i Kimito (Kimitoöns kommun), fi. Aurinkoranta