Svenska ortnamn i Finland
Stora Enskär skär utanför Helsingfors, fi. Katajaluoto Stora Enskär på kartan