Svenska ortnamn i Finland
Storklyndan holme i Brändö Storklyndan på kartan