Svenska ortnamn i Finland
Terjärv (tärr-) 1) centralort i och del av Kronoby kommun, 2) tidigare kommun i Österbotten, fi. Teerijärvi Terjärv på kartan

info: Terjärv är sedan 1969 en del av Kronoby kommun. Läsuttalet /te:rjärv/ är allmänt förekommande.