Svenska ortnamn i Finland
Uppby del av Degerö i Helsingfors, fi. Yliskylä Uppby på kartan