Svenska ortnamn i Finland
Valsörarna (va:ls-) skärgrupp med fyr och f.d. sjöbevakningsstation i Björköby (Korsholms kommun), fi. Valassaaret Valsörarna på kartan