Svenska ortnamn i Finland
Vapenbrödrabyn bostadsområde i Vasa, fi. Asevelikylä Vapenbrödrabyn på kartan