Svenska ortnamn i Finland
Vårdö 1) kommun på Åland, 2) by i Vårdö Vårdö på kartan