Svenska ortnamn i Finland
Ålands hav havet mellan Sverige och Åland, fi. Ahvenanmeri Ålands hav på kartan