Svenska ortnamn i Finland
Ånäs del av Borgå, fi. Aunela