Svenska ortnamn i Finland
Överby gård by och egendom i Bjärnå (Salo stad), fi. Yliskylä