Svenska ortnamn i Finland
Överjeppo by i Jeppo (Nykarleby stad), fi. Yli-Jepua