Svenska ortnamn i Finland
Övitsby by i Sjundeå, fi. Yövilä Övitsby på kartan