Svenska ortnamn i Finland
Villnäs by i Villnäs (Masko kommun), fi. Askainen