Kirjallisuutta pykäliin 1005–1006

Berg, Maarit
2003: Syytöksiä ja epäilyjä: Toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa. SKST. 918. Helsinki: SKS.
Duvallon, Outi – Routarinne, Sara
2001: Parenteesi keskustelun kieliopin voimavarana. – Halonen, Mia – Routarinne, Sara (toim.): Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli. 13 s. 122–154. Helsinki: HY, SKL.
Ford, Cecilia E. – Thompson, Sandra A.
1996: Interactional units in conversation: Syntactic, intonational, and pragmatic resources for the management of turns. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in Interactional Sociolinguistics. 13 s. 134–184. Cambridge: CUP.
Hakulinen, Auli
1997: Vuorottelujäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 32–55.
Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Heritage, John C. – Roth, Andrew L.
1995: Grammar and institution: Questions and questioning in the broadcast news interview. – Research on Language and Social Interaction 28 s. 1–60. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.