Kirjallisuutta pykälään 1019

Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä. SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Helasvuo, Marja-Liisa
1988: Subjekteina ja objekteina toimivat nominilausekkeet puhutussa suomessa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Lambrecht, Knud
1981: Topic, antitopic and verb agreement in non-standard French. Pragmatics & Beyond. II:6. Amsterdam: John Benjamins.
Vilkuna, Maria
1997: Into and out of the standard language: The particle ni in Finnish. – Cheshire, Jenny – Stein, Dieter (toim.): Taming the vernacular: From dialect to written standard language s. 51–67. London: Longman.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.