Kirjallisuutta pykälään 102

Vilppula, Matti
1989b: ”Ketä se oli kun pölli mun kirjan”. – Kielikello 3/1989 s. 12–15.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.