Kirjallisuutta pykälään 1025

Raevaara, Liisa
1997: Vierusparit – esimerkkinä kysymys ja vastaus. – Tainio (toim.) 1997 s. 75–92.
2001: Kysymisestä ja vastaamisesta institutionaalisena toimintana: Esimerkkinä potilaan vastaukset lääkärin oirekysymyksiin. – Halonen, Mia – Routarinne, Sara (toim.): Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli. 13 s. 47–69. Helsinki: HY, SKL.
Sorjonen, Marja-Leena
1996: On repeats and responses in Finnish conversations. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in interactional sociolinguistics. 13 s. 277–327. Cambridge: CUP.

Kirjallisuutta pykäliin 1025–1026

Hakulinen, Auli
1993: The grammar of opening routines. – SKYV 1993 s. 149–170. Turku: SKY.
Lindström, Jan
2001: Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus. – Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, Ny följd 11 s. 25–80. Uppsala: Swedish Science Press.
Schegloff, Emanuel A.
1996b: Turn organization: One intersection of grammar and interaction. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in interactional sociolinguistics. 13 s. 52–133. Cambridge: CUP.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.