Kirjallisuutta pykälään 1030

Heritage, John C. – Sorjonen, Marja-Leena
1994: Constituting and maintaining activities across sequences: and-prefacing as a feature of question design. – Language in Society 23 s. 1–29.
Kalliokoski, Jyrki
1989: Ja: Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. SKST. 497. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.