Kirjallisuutta pykäliin 1044–1045

Raevaara, Liisa
1993: Kysyminen toimintana: Kysymys–vastaus-vierusparit arkikeskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Sorjonen, Marja-Leena
1999: Dialogipartikkelien tehtävistä. – Vir. 103 s. 170–194.
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins. [Luvut 4–5]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.