Kirjallisuutta pykäliin 1055–1056

Auer, Peter
1996b: The pre-front field in spoken German and its relevance as a grammaticalization position. – Pragmatics 6 s. 295–322.
Eriksson, Mats
2001: Syntaxens sociala sida – En inledande diskussion av turtillägg i samtal. – Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, Ny följd 11 s. 5–24. Uppsala: Swedish Science Press.
Lindström, Jan
2001: Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus. – Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, Ny följd 11 s. 25–80. Uppsala: Swedish Science Press.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.