Kirjallisuutta pykälään 1161

Kuiri, Kaija
1999: Ilmaus ”X on sellainen että Y” suomen puhekielessä. – Vir. 103 s. 378–401.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.